Į turinį | Į navigaciją
neburnok.lt

Filosofas prof. Leonidas Donskis

Žodžio laisvė nereiškia įžeidinėjimų laisvės, nepagarbos kitam žmogui reiškimo. Kuo daugiau anonimiškumo, kuo daugiau galimybių plūsti arba koneveikti kitą žmogų, tuo labiau ribojama laisvė būti oriam arba laisvė realizuoti savo žmogišką potencialą.

Žmonės, kurie griebiasi tokių priemonių, paprastai patys to nesuprasdami sukarikatūrina savo santykius. Portalai, kaip ir jų komentarai – viešosios erdvės dalis. Netgi anoniminiai komentarai, net jei jų autoriai to nesuvokia, - tos pačios erdvės dalis.

Nuo to, kokia ta erdvė – ar ji deformuota, anonimiška, ar joje galima skleisti ką tik nori, ar, priešingai – joje formuojami tam tikri bendravimo, politinio dialogo standartai – priklauso labai daug.

Kas kita, jei komentaruose liautųsi dominavęs anonimiškumas, būtų pasirašoma vardu ir pavarde, tu žinotum, su kuo kalbi – ne su anonimu, o su asmeniu. Ir jeigu būtų išsakoma kažkokia pozicija – tada visai kas kita – gautum atgalinį ryšį.

Barbarizuoti ir deformuoti galima viską – pradedant šeimos santykiais ir baigiant valstybės gyvenimu. Ir, priešingai, galima suformuoti tam tikrus standartus, kurie neleidžia kito žmogaus koneveikti, plūsti ir apskritai kalbėti taip, tarsi tu būtum beveik šeimos rate.

Manau, kad tie dalykai svarbūs, nes Lietuvoje dar nėra stiprios viešo kalbėjimo tradicijos.

Kaip šauksi – taip atsišauks. Jeigu atsakysi tuo pačiu ir pereisi į tą patį anoniminį piktą kalbėjimą, - niekas nesikeis. Perėjimas prie mandagesnio bendravimo, prie minimalios pagarbos oponentui, manau, būtų didžiulis žingsnis pirmyn.

Leonidas Donskis

kitos mintys

Minčių autorius
Minčių autorius
Minčių autorius
Minčių autorius
Minčių autorius