Į turinį | Į navigaciją
neburnok.lt

Akademikas Pranas Kūris – Europos Bendrijų Teisingumo Teismo kolegijos pirmininkas

Šiuolaikinių technologijų pasaulyje lengva naudotis ne tik „tradicinėmis“ ryšio bei informacijos sklaidos priemonėmis, bet ir laisvai prieinamu internetu. Tačiau, žinia, lazda turi du galus: tikrovė yra tokia, kad kai kuriems, pasakyčiau, nedoriems žmonėms dabar užtenka vieno klavišo paspaudimo, norint niekieno nebaudžiamiems ką nors apkalbėti, nepelnytai užgauti ar šiurkščiai įžeisti ir dar – dažniausiai pasislėpus po anonimo „kepure“.

Todėl nuoširdžiai sveikindamas projekto „Neburnok“ sumanytojus bei įgyvendintojus, norėčiau pakviesti kiekvieną iš mūsų ne tik drąsiai išsakyti savo poziciją vienu ar kitu rūpimu klausimu, bet – pirmiausia ir visada – būti atviru, sąžiningu, atsakingu, kultūringu bei tolerantišku interneto (ir ne tik!) pokalbių dalyviu. Juk kultūringa ir etiška diskusija – neatsiejama pilietiškos visuomenės savybė.

Žodžio laisvė, kuria mūsų visuomenė mėgaujasi jau beveik dvi dešimtis metų, yra neįkainojama vertybė. Teisę ja naudotis turi turėti kiekvienas. Deja, ši laisvė dažnam atrodo neturinti jokių ribų. Tai yra klaidingas, o negerų kėslų turintiems – dar ir patogus jos suvokimas. Todėl dažnai galima perskaityti ne tik neraštingą ir nekultūringą pasisakymą ar nuomonę, bet ir akivaizdžiai melagingą, kitą asmenį žeminantį komentarą. Pastebėjau, kad pagiežingi „x“ autoriaus žodžiai pasipila tada, kai išsiskiria jo ir kitų interneto pašnekovų nuomonės. Dar negalime pasigirti pakantumu kitaip galvojančiam, kitaip atrodančiam ar kitokį tikėjimą išpažįstančiam.

Iš tikrųjų demokratinis pasaulis jau seniai „sustygavo“ pilietinės visuomenės bendravimui būtinas žaidimo taisykles, įskaitant pagarbą kitam bei toleranciją, ir jų vienodai laikytis privalu visiems. Čia užtenka paminėti, kad tokios vertybės kaip žmogaus garbė ir orumas yra saugomos Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos bei ginamos Europos Žmogaus Teisių Teismo.

Tikiuosi ir linkiu, kad kiekvienas bręstančios Lietuvos pilietiškos visuomenės narys savo teises ir pareigas supras teisingai ir turės drąsos atvirai bei korektiškai diskutuoti pasirašydamas tikru vardu. Laikas, kad tai jau taptų ir mūsų gyvenimo norma.

Pranas Kūris

kitos mintys

Minčių autorius
Minčių autorius
Minčių autorius
Minčių autorius
Minčių autorius